Frihed i kærlighedsrelationer og parforhold


Fri kærlighed, kærlig frihed

Er du i en relation, som tærer på dig? Og sidder du fast, så du hverken kan ændre relationen eller flytte dig væk fra den? Du er måske bange for at miste - eller for at blive ædt? Jalousi? Vrede? Klaustrofobi?

I så fald er du ikke alene. Det handler alt sammen om ufrihed, binding, som træder i stedet for, og overskygger, kærligheden. Hvad enten du oplever at eje den anden, eller tynges af oplevelsen af at være "ejet", er du offer for en illusion, som binder. Ingen mennesker kan eje andre. Du behøver ikke at eje den anden for at være tryg (faktisk tværtimod!). Ingen ejer dig, og når du ser det, kan du bedre mærke, hvor du har lyst til at være. Ejerskab i kærlighedsrelationer kan maskere sig på tusind måder - men resultatet er altid skyld i en eller anden form. 

Mit eget kærlighedsliv var tidligere helt domineret af binding, som bl.a. ytrede sig ved, at jeg var ved at omkomme af først klaustrofobi, siden jalousi. Men gennem arbejde med bevidsthed vågnede jeg op til virkeligheden - og da blev jeg i stand til at elske uden frygt og betingelser.

Forestil dig at leve uden frygt, uden at behøve at flygte eller klamre dig til den anden. Forestil dig, at du er dig, helt trygt, og at du ikke føler, at du må undertrykke noget aspekt af dig for at få anerkendelse og kærlighed. Du giver heller ikke noget af dig væk for at please andre. Du er dig, står på dine egne ben. Ser den anden. Og elsker, uden forbehold.

At være i en kærlighedsrelation rummer det vildeste potentiale for opvågning til frihed. Ikke bare i relationen, men i livet i det hele taget. Frihed findes kun ét sted: i dit eget sind. Frihed er uafhængigt af omstændighederne, og er kun betinget af, hvordan du afkoder virkeligheden.

Der findes ingen kærlighed uden frihed. Og frihed uden kærlighed er tomt.

At være fri til at elske uden betingelser er måske det vigtigste for den menneskelige lykke, og du er det først, når du ser, at der intet er at frygte. Derfor giver det mening at gøre arbejdet, uanset om du lever i et traditionelt parforhold, et åbent forhold, relaterer helt frit - eller slet ikke relaterer, måske pga. frygt?
Konstruktionen omkring dit kærlighedsliv er ikke så vigtig som den bevidsthed, du lever i konstruktionen med. Derfor beskæftiger vi os, på Frihed Nu!, med arbejde med bevidstheden. Dér bor friheden, dér frisættes kærligheden. 

Hvis du/I ønsker en fri, ansvarlig og kærlig måde at relatere - og leve - på, så tag med på en transformerende rejse ind i sindet, op i bevidsthed, ud på den anden side. Jeg coacher i frihed og kærlighed, gennem meditation, tankeundersøgelse, tantra, kommunikationsteknik, parterapi, psykoterapi og hvad der ellers skal til, for at lige netop du flytter dig. 

Jeg kender mit værktøj, for jeg har brugt det selv. Det befriede mig, så jeg ved, det er muligt.

Elsk, og gør hvad du vil.

Kærlig hilsen
Mads


Få en lille velkomstgave, og inspiration til et friere kærlighedsliv: