Kurser






SPRÆNG RAMMEN!



Lørdag d. 26/6 kl. 10-13

Søndag d. 27/6 kl. 10-13



Begge dage på Zoom. 


"𝗝𝗲𝗴 𝗲𝗿 𝗶𝗸𝗸𝗲 𝗴𝗼𝗱 𝗻𝗼𝗸"
"𝗗𝗲𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿 𝗮𝗹𝗱𝗿𝗶𝗴 𝘁𝗶𝗹 𝗮𝘁 𝗹𝘆𝗸𝗸𝗲𝘀"
"𝗠𝗮𝗻 𝗯ø𝗿 𝗸𝘂𝗻𝗻𝗲 𝗿𝘂𝗺𝗺𝗲 𝗮𝘁..."
"Jeg er bundet på hænder og fødder"


Din frihed er noget, dit sind definerer. De overbevisninger, som du tror på, vil ofte være begrænsende - men er de mon sande?
Hvor sindet tænker begrænsende, følger følelserne trop - og bliver ubehagelige, på den ene eller den anden måde. 

Jeg møder udsagn som dem ovenfor (og en lang række andre) meget ofte, når jeg spørger de mennesker, jeg arbejder med, om, hvad der begrænser dem? 
Udsagnene er kendetegnede ved at være antagelser, domme, fordomme, prognoser eller andet, som i hvert fald ikke er objektivt sandt - men kommer til at føles sådan!
Hvis du er nysgerrig på at udfordre disse overbevisninger, opløse det, de lever af, og træde ud i Friheden som den, du virkelig er, så skal du med på denne 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗜𝗦

 2-DAGES WORKSHOP 


Her finder vi frem til dine mest begrænsende overbevisninger og undersøger og udfordrer dem gennem konfrontation med den skinbarlige virkelighed.
 
𝗥𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝘁𝗲𝘁 𝗲𝗿 𝗼𝗳𝘁𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝘀𝗶𝗻𝗱 𝗼𝗴 𝘀𝗷æ𝗹! 

Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding HER. Fuldt fremmøde til begge sessions er en forudsætning for deltagelse. Ved tilmelding indbetales et depositum på kr. 500, som tilbagebetales efter endt kursus med fuldt fremmøde.



SEJLENDE RETREATS


3.-10. juli 2021 - fuldt booket!
og
1.-8. august 2021



Du

 • Arbejder mod større bevidsthed, frihed og glæde gennem iagttagelse og undersøgelse af sind, ego og sjæl.

 • Lærer nye mennesker at kende, bagom rollen.

 • Lærer noget om at sejle.

 • Får en stor dosis himmel og hav.

 • Får en stor dosis skibs-hygge.

 • Bliver en del af et fællesskab.

Turen går ud i Aarhus-bugten, Kattegat eller ned i Bælthavet, som vinden blæser. Vi sejler skibet sammen, og alle bidrager, så godt de kan, til at det praktiske og sejladsen fungerer. Det er ikke en forudsætning nogensinde at have sat sine ben på et skibsdæk før, for kan du ikke sejle, lærer du, hvad du behøver, undervejs.

Skafning (madlavning) og bakstørn (opvask/rengøring) deles vi om. Kosten vil ikke følge noget bestemt dogme, men vegetarer vil kunne blive mætte.

Der er ikke ret store muligheder for privatliv ombord, så du skal være indstillet på at være en del af besætningen det meste af tiden, ligesom ekstrem blufærdighed og fine fornemmelser vil være upraktiske at medbringe!

Der vil være gode muligheder for alene-ture i land, når vi ikke sejler, og et særligt signal, som vi aftaler, betyder: ”Kontakt mig kun, hvis båden synker!”.

Du er naturligvis afsted for at opleve havet, himlen, skibet og naturen i land. Du er også afsted for at slappe af og hygge dig, ganske enkelt!

Men derudover kommer du med en nysgerrighed på sind, sjæl og bevidsthed, og er parat til at blive inspireret og forstyrret, og til at undersøge din måde at være i verden på.

Da vi er på et sejlende skib, og dermed er underlagt vind og vejr, er det ikke til at forudsige, hvordan blandingsforholdet sejlads/bevidsthedsarbejde kommer til at blive. Men bevidsthedsarbejdet vil ske gennem øvelser, der fremmer opmærksomheden på ego-aktivitet, sjæls-kald, intention, kommunikation og væren.

Desuden vil der blive inviteret ind i meditation, kontemplation og undersøgelse af projektion og stressende overbevisninger - både dem, du har med hjemmefra, og dem, der evt. opstår i kontakt med gruppen. 

Det får du

 • Undervisning i sejlads

 • Undervisning i bevidsthedsarbejde

 • Fuld kost

 • En køjeplads. Egen kahyt kan ikke garanteres.

 • Alle udgifter til sejlads (havneafgifter, diesel mv.) inkluderet

 • Adgang til sengetøj og håndklæder

 • Adgang til redningsvest

Du skal selv medbringe

 • Sejlertøj. Almindeligt, godt regntøj kan virke fint.

 • Fleksibilitet, socialt sindelag og nysgerrighed på sejlads, dit sinds små julelege, og andre mennesker!

Sted og tid

Begge retreats udgår fra og slutter i Aarhus Lystbådehavn, Fiskerikajen. Der er samling på første dag kl. 10, og retreatet slutter den sidste dag midt på eftermiddagen. 


Introduktionspris: kr. 5.000 pr. retreat, 8 døgn.

Tilmelding sker ved at kontakte mig HER