SEJLent Retreat™

Du

 • Lærer noget om at sejle en sejlbåd, se læreplanen HER

 • Får en pause fra hverdagens rutiner, men også fra hverdagens tanker. Dem udfordrer vi nemlig, gennem meditation og enkle bevidsthedsøvelser. 

 • Lærer nye mennesker at kende, bagom rollen.

 • Får en dosis himmel og hav.

 • Får en dosis skibs-hygge.

 • Bliver en del af et fællesskab.

Turen går ud på havet, og til fremmede havne og øer, som vinden blæser. Vi sejler skibet sammen, og alle bidrager, så godt de kan, til at det praktiske og sejladsen fungerer. Det er ikke en forudsætning nogensinde at have sat sine ben på et skibsdæk før, for kan du ikke sejle, lærer du, hvad du behøver, undervejs.

Skafning (madlavning) og bakstørn (opvask/rengøring) deles vi om. Kosten vil ikke følge noget bestemt dogme, men vegetarer vil kunne blive mætte.

Der er ikke ret store muligheder for privatliv ombord, så du skal være indstillet på at være en del af besætningen det meste af tiden, ligesom ekstrem blufærdighed og fine fornemmelser vil være upraktiske at medbringe!

Der vil være muligheder for alene-ture i land, når vi ikke sejler, og et særligt signal, som vi aftaler, betyder: ”Kontakt mig kun, hvis båden synker!”.

Du er naturligvis afsted for at opleve havet, himlen, skibet og naturen i land. Du er også afsted for at slappe af og hygge dig, ganske enkelt!
Men derudover kommer du med en nysgerrighed på sind, sjæl og bevidsthed, og er parat til at blive inspireret og forstyrret, og til at undersøge din måde at være i verden på.

Da vi er på et sejlende skib, og dermed er underlagt vind og vejr, er det ikke til at forudsige, hvordan blandingsforholdet sejlads/bevidsthedsarbejde kommer til at blive. Men bevidsthedsarbejdet kan ske gennem øvelser, der fremmer opmærksomheden på ego-aktivitet, sjæls-kald, intention, kommunikation og væren.

Desuden kan du blive inviteret ind i meditation, kontemplation og undersøgelse af projektion og stressende overbevisninger - både dem, du har med hjemmefra, og dem, der evt. opstår i kontakt med gruppen. Besætningen, vejret, tiden, og det, som nu engang kommer op, er med til at sætte dagsordenen!

Det får du

 • Undervisning i sejlads

 • Undervisning i bevidsthedsarbejde

 • Fuld kost

 • En køjeplads. Egen kahyt kan ikke garanteres.

 • Alle udgifter til sejlads (havneafgifter, diesel mv.) inkluderet

 • Adgang til redningsvest

Du skal selv medbringe

 • Sejlertøj. Almindeligt, godt regntøj kan virke fint.

 • Fleksibilitet, socialt sindelag og nysgerrighed på sejlads, dit sinds små julelege, og andre mennesker!


 


Hør om deltagernes udbytte af tidligere retreats:

Datoer for 2022:

Lørdag d. 2. juli - lørdag d. 9. juli. FULDT BOOKET!
Lørdag d. 16. juli - lørdag d. 23. juli. FULDT BOOKET!
Lørdag d. 30. juli - lørdag d. 6. august. FULDT BOOKET!
samt, pga. den store efterspørgsel, et ekstra retreat:
Lørdag d. 13. august - lørdag d. 20. august FULDT BOOKET!


Du kan 


- og fortvivl ikke! Kontakt mig for at komme på venteliste til et eller flere af retreats'ene! Og sørg endelig for at komme på mailinglisten (det kommer du også ved at bede om en optagelse fra inspirationsaften), så du får besked i god tid næste år!