Vil du helst være Fri?Føler du dig fanget? Af økonomi, arbejde, parforhold, børn, andre ydre forhold? Måske i svære følelser som psykisk klaustrofobi, jalousi, skam, skyld, frygt eller vrede? 
Eller...bare i tanker generelt?

I så fald er du ikke alene. De fleste mennesker oplever et eller andet element af binding i deres liv. Men her er en hemmelighed: Det eneste, som i virkeligheden kan binde dig, er dit sinds tanker om det, der sker og er. Og det kan de ikke, når du har ændret din bevidste tilgang til tankerne!

Det er tankerne, som tildeler alt, som sker, en værdi. Den kan glæde dig eller opleves truende, men virkeligheden er altid bare det, den er.

Der er meget, du ikke kan gøre noget ved. Men ved at hæve bevidstheden om dine tanker og følelser og arbejde med dem ud fra det perspektiv, jeg deler med dig her, er det muligt at forløse dit dybeste potentiale for livskraft, ansvarlighed, bevægelighed og, ikke mindst, kærlighed. Dermed bliver du uafhængig af ydre forhold, centreret i din egen essens og kraft.

Jeg tilbyder en undervisning og sparring, som jeg kalder bevidsthedsterapi. Gennem helt konkret undersøgelse af dine helt konkrete tanker og forestillinger om verden, og de deraf afledte følelser og handlinger, skaber vi et rum for den højere bevidsthed, som er forløsende, fordi du kan se sandheden om dig og om verden igennem den. 

Længes du efter følelsen af glæde, lethed, kærlighed og frihed? Velkommen til Frihed Nu!