Frihed Nu!Hvis bare jeg kunne få solgt huset, så var jeg fri. Når jeg bliver pensioneret, har jeg min frihed. Sikke en masse frihed, det ville give at vinde i Lotto. Jeg har meget frihed i mit ægteskab, for det er OK, at jeg nogle gange kører motorcykeltur med vennerne. Jeg trænger til frihed til at gøre lige, hvad der passer mig. Jeg ønsker mig mere frihed i tilrettelæggelsen af mit arbejde. Frihed er vigtigere end penge for mig. 

Frihed er noget, som stort set alle mennesker ønsker sig. Drømmen om frihed brænder i brystet, det er kun de betingelser, som tilsyneladende kræves opfyldt for at opnå friheden, som er forskellige fra menneske til menneske.
Hvad er det for en længsel? Som alle andre længsler må den knytte sig til en ønskværdig følelse, for som vi tidligere har set, så oplever vi ikke Virkeligheden direkte, men gennem sindets fortolkning af den.
Luk lige øjnene et øjeblik og mediter på frihed. Forestil dig frihed, som den nu manifesterer sig for dig. Måske en ramme, som du associerer med frihed: ferie, vennetur, hængekøje... Hvilken følelse mærker du? Lettelse, plads, bevægelse, glæde, beruselse? Det er i hvert fald ret sandsynligt, at du ikke bliver i dårligere humør!

Hvis friheden er så attraktiv, hvorfor er det så lige, at de fleste af os bruger så umanerlig meget energi på at binde os: parforhold, parcelhus, 50 timers arbejdsuge, fire børn, to biler, sommerhus og lystbåd, som skal vedligeholdes og repareres. Ikke meget frihed der!
Problemet er, at de fleste af os forveksler frihed med muligheder. Mange tror, at det er antallet af muligheder at vælge imellem, som definerer graden af frihed. Det er en meget alvorlig misforståelse, for det forholder sig i en vis forstand omvendt. De muligheder, vi ikke umiddelbart har adgang til, koster nemlig, hvad enten det er tid, penge eller fokus. Og så ligger det lige for at antage, at hvis der bare er penge, tid eller overskud nok, så er der også mange muligheder, og så er der meget frihed. Der opstilles med andre ord betingelser for friheden. Det er bare ikke sådan, frihed virker.


Uanset om det, igennem sindets tætte spind af historier om det modsatte, ser sådan ud eller ej, er vi når som helst fri til at bevæge os præcis, som impulsen i os tilsiger (indenfor de rammer, som den fysiske virkelighed sætter, naturligvis). Mulighedsrummet er umådeligt meget større, end sindets begrænsning af synsfeltet giver os adgang til umiddelbart at se. Så det er ikke mulighedsrummet, som begrænser friheden. Det er vores evne til at se det rum.
Frihed har intet med muligheder at gøre. Det er heller ikke en følelse. Frihed er en bevidsthedstilstand. Derfor er den gratis, frit tilgængelig og hinsides enhver betingelse.

I samme øjeblik, du ønsker (eller afskyr) noget bestemt, er du bundet af den betingelse, dit sind netop har opstillet. Betingelse fører til ambition, hvad enten det er om at opnå eller undgå noget for at blive fri. Ambition er binding, og binding er lidelse. Det er det, fordi frihed er vores inderste natur. Vold på den inderste natur er altid lidelsesfuld, fordi den er ude af overensstemmelse med Virkeligheden.
Når du begærer/afskyr noget, fokuserer du på det, og tildeler det værdi. Da fokus er det modsatte af  opmærksomhed, ser du nu ikke længere mulighedsrummet, altså det univers, som du er en del af, men kun den faktor, som er blevet en betingelse for din frihed og dermed lykke. Den kan tit være svær at opnå/slippe af med, og ofte erstattes den blot af en anden, når målet endelig er nået. Megen stræben, men (netop derfor!) ingen frihed.
Det er derfor, at det at "kunne gøre, som man har lyst til" ikke har noget med frihed at gøre, og ofte giver en følelse af tomhed frem for lykke. For har du lyst til noget, har du fokus på det, og er bundet til det som betingelse for din lykke, hvad enten du opnår det eller ej.

Frihed er bevidstheden om, at du intet behøver for at være lykkelig. Du er og har det hele allerede. Det er uafhængigt af, hvad du f.eks. materielt eller relationelt "har". Du er fri, når du ser hele billedet, ikke kun de delelementer, som dit sind, via sine indlæste historier, vurderer vil være "gode for dig".
Frihed er at anerkende det, som Er lige nu. Frihed kan kun findes i nuet. Enhver afsky over noget, som var, eller begær efter noget, som gerne skulle opnås i fremtiden, peger ud af nuet, væk fra det, som Er - og lukt ind i ambition og binding.
Frihed som bevidsthedstilstand afstedkommer altid en følelse af lykke, afspændthed, harmoni, styrke, forbundethed og bevægelighed - uden at være følelsen. Det er for det meste den følelse, vi jagter, i længslen efter frihed. Og paradoksalt nok er vi netop helt afskåret fra frihed, så snart vi jagter den!


Hvis bare jeg kunne få solgt huset ikke ønskede at bo et andet sted, så var jeg fri. Når jeg bliver pensioneret nyder mit arbejdsliv, har jeg min frihed. Sikke en masse frihed, det ville give at vinde i Lotto være ligeglad med penge. Jeg har meget frihed i mit ægteskab, for det er OK, at jeg nogle gange kører motorcykeltur med vennerne jeg tror ikke på konventionen om, at man skal spørge om lov til at bevæge sig, når man er gift. Jeg trænger til frihed til at gøre lige, hvad der passer mig se, at jeg kan bevæge mig. Jeg ønsker mig mere frihed i tilrettelæggelsen af min oplevelse af rammerne for mit arbejde. Frihed er vigtigere end penge for mig ikke nogen modsætning til penge.

Hvordan kommer du så derhen med din bevidsthed? Det gør du ved at udfordre dit sinds historier om dig og dine "behov", dvs. dit ego. Det kan gøres på mange måder, og det er interessant at iagttage, at stort set alle betydende profeter og spirituelle bevægelser igennem tiderne har peget på det samme: Se hvad der Er, og du er...fri! Kristus, Buddha, tantra, zen, mindfulness, Eckhart Tolle, Osho, for bare at nævne nogle tilfældige få. Drømmen om frihed har brændt i brystet, siden vi satte den over styr i en ikke så forfærdeligt fjern fortid - da egoet opstod (se f.eks. artiklen "Jeg er Nogen").

Min egen vej, og den, jeg peger på i mit arbejde med ufrie sind, er tantrisk bevidstheds- og kropsarbejde, minimalisme, en normbrydende livsstil, og en nøgtern, undersøgende og kritisk tilgang til egne tanker og overbevisninger. Der er mange andre veje - og så alligevel ikke. Kun formen er forskellig, perspektivet stort set det samme, og det hele ender samme sted: i friheden. Nu!

Praktisk øvelse: Læg to stykker papir foran dig. På det ene skriver du: "Jeg ønsker mig...", på det andet: "Jeg vil gerne af med...". Fyld de to lister ud. Det kan være materielle ting, det kan være følelsesmæssige ønsker/knuder, det kan være relationer, som du ønsker at ændre, opnå eller komme ud af, hvad som helst, der falder ind under kategorierne.
Skriv så, ud for hvert ønske, hvilken følelse, du gerne vil opnå med opfyldelsen af ønsket. Skriv derefter hvad det vil koste at opnå opfyldelse (penge, tid, prestige, skam...).
Lav en tredje liste: "Jeg er taknemmelig over...". Fyld den ud, mindst tre hele ark(!), med alt mellem himmel og jord, som du er taknemmelig over, lige fra dine børns gode helbred til at solen står op hver morgen, til den nye bil, til...
Luk øjnene. Forestil dig, at du ikke ønsker dig noget som helst af det, der står på de to første lister. At du er fuldstændigt tilfreds med alt, lige præcis, som det er. Du stræber ikke efter noget som helst, men går rundt og smiler, mens du nyder dit liv. Alt er droppet, du Er bare. Det er et tankeeksperiment. Men hvordan føles det?
             Få artikler mm. i din indbakke!


Ingen kommentarer:

Send en kommentar