Er du sindssyg?!

Et af min fars opmuntrende mantraer om denne verden er: "Vi lever i en galeanstalt!". Jeg havde i rigtig mange år en forunderlig følelse af, at han, med dette statement, havde fat i noget. Det varede, indtil jeg opdagede, at han slet og ret...havde ret! 

"Sindssygdom er en samlebetegnelse for en række forskelligartede indgribende psykisk abnorme tilstande, kendetegnet ved en ændring i realitetsvurderingen, en forandring i patientens muligheder for at opleve og vurdere sin omverden og sig selv, sin tilstand og handlinger i overensstemmelse med virkeligheden. Man er ikke i stand til at teste sandhedsværdien af sine tanker, følelser og forestillinger. Dette realitetstab kan vise sig i symptomer som hallucinationer, paranoid tænkning, bevidsthedsforstyrrelser eller ændret stemningsleje." 1)

I dag er det d. 10. oktober, som er "World Mental Health Day" - dagen, hvor vi sætter fokus på mentale sygdomme, ubalancer og de konsekvenser, de har for dem, der rammes af dem. Sindssygdom eller, som det mere lægefagligt korrekt benævnes: "psykotiske tilstande", kan være voldsomt invaliderende og have vidtrækkende, skadelige konsekvenser for både patienter og pårørende. Derfor er det også absolut på sin plads at have en særlig dag til opmærksomhed på dette aspekt af vores menneskeliv.
Det findes. Det er meget udbredt! Vidste du, at over 700.000 danskere tager psykofarmika2)?!


Men måske er det langt mere udbredt end denne statistik viser? Måske er der mange, som lider af tilstande, der falder indenfor definitionen ovenfor, men ikke bliver medicinerede eller hjulpet på anden vis? 
Måske lider alle af sindssyge? Også du og jeg? Er du sindssyg?! 

Lad os undersøge det: Hvis vi koger den detaljerede definition på sindssyge ned, handler det om, at patienten har problemer med at vurdere, hvad der er Virkeligt, og hvad der ikke er ("en ændring i realitetsvurderingen...etc."). Lidelsen går med andre ord ud på at lide af vrangforestillinger om Virkeligheden. Husk, at jeg for det meste staver Virkeligheden med stort for at gøre det tydeligt, at den er en absolut, objektiv størrelse, som ikke kan fortolkes uden at blive til noget andet, nemlig en fortolkning: Det regner, eller det regner ikke. Det her er et bord, ikke en stol. Han sagde præcis sådan, eller han sagde noget andet.
Og når man er sindssyg, har man altså problemer med at "opleve og vurdere sin omverden og sig selv, sin tilstand og handlinger i overensstemmelse med Virkeligheden". Det er jo ikke så godt! 


Hvad med dig? Er du til enhver tid i stand til at opleve og vurdere din omverden og dig selv, din tilstand og handlinger i overensstemmelse med Virkeligheden? De fleste mennesker vil nok svare "Ja". De fleste mennesker lader til at mene, at de har styr på Virkeligheden og er i stand til at handle fornuftigt og i overensstemmelse med den. Det mener jeg også selv. Ja da, det kan jeg sagtens! Men er det sandt?

Du oplever intens jalousi, fordi din kæreste har lyst til at date andre også. Du oplever frygt, fordi du er nødt til at tage vaccinen, og den vil slå dig ihjel. Du oplever vrede, fordi din chef overser dig. Du spiser vegetarisk for at passe på klimaet, og kører gerne langt ud på landet i din bil for at købe lokalt og økologisk. Du oplever klaustrofobi i dit parforhold, fordi din kæreste savner dig, hvis du ikke er sammen med ham/hende 24-7. 

Fællesnævnere her? Jo, der er, i alle eksemplerne, en klar overbevisning om at "opleve og vurdere sin omverden og sig selv, sin tilstand og handlinger i overensstemmelse med Virkeligheden". 
For det er ikke i orden, og det bringer din position i fare, at din kæreste pludselig vil sammenligne dig med andre. Vaccinen er ikke ordentligt gennemtestet, og din tante kender en, hvis storesøsters nabo oplevede en summen på venstre knæ i flere uger efter at have fået stikket. Din chef hader dig, og det er sgu da utrygt! Er kødspisning måske ikke en af de værste klimasynder? Og du er et ufølsomt røvhul, hvis du lader din kæreste sidde hjemme og græde ned i en pude af savn, mens du hygger dig med vennerne. Sådan er virkeligheden, og du føler og handler i overensstemmelse med den. 

Andre fællesnævnere? Jo, oplevelserne af, hvad der her er virkeligt, bygger i allerhøjeste grad på antagelser, og i ingen af tilfældene er de følelses- eller handlingsmæssige reaktioner i overensstemmelse med Virkeligheden, men udelukkende med antagelsen. 
Realitetstabet resulterer i "symptomer som hallucinationer, paranoid tænkning, bevidsthedsforstyrrelser eller ændret stemningsleje".

Hvad er antagelserne/hallucinationerne her?
Det antages, at kæresten vil sammenligne dig med de andre, hun dater, at sammenligningen ikke vil falde ud til din fordel, at du derfor er værdiløs, at han/hun derfor vil forlade dig og at dit liv dermed er slut!
Det antages, at du er "nødt" til at tage vaccinen (altså, at du skal, der er ingen som helst vej uden om, kanylen går simpelthen i kødet på dig, lige meget, hvad du gør), at det er sandt, at den ikke er ordentligt gennemtestet, og at du kommer til at dø af stikket.
Det antages, at din chef faktisk overser dig (og ikke bare f.eks. også har sin opmærksomhed tusind andre steder), at  det betyder, at dit job er i fare og at det vil have fuldstændigt ødelæggende konsekvenser at miste dit arbejde.
Det antages, at det betyder noget for klimaet, at du spiser grønt i stedet for kød, og fokuseringen på denne dyd dækker fuldstændig over proportionerne, så det ikke tages i betragtning, at bilturen sandsynligvis er mangefold mere skadelig for miljøet end en ribeye ville være.
Det antages, at det er dit ansvar at kompensere for din kærestes oplevelse af mangel og frygt i sit eget liv, og at du er et dårligt menneske som helhed, hvis du ikke gør det. 

De fleste af antagelserne er dele af "trossystemer", som gensidigt betinger hinanden og binder i historier/hallucinationer om Virkeligheden, som er truende, ubehagelige og/eller i hvert fald fører til (sandsynligvis) helt irrationel adfærd. Iagttag "trossystemerne", altså "kæderne" af "at'er": hvis en af antagelserne i kæden ikke var der, ville der ikke være et problem! 
Og hvad er Virkeligheden? I de fleste af eksemplerne er Virkeligheden, at du ikke aner, hvad den er, men går med din antagelse, som, selv hvis den tilfældigvis(!) skulle vise at være sand, ikke gør din følelses- eller handlingsmæssige reaktion mere berettiget - for den fører ikke til ændring af Virkeligheden, men kun til lidelse/besvær for dig! 

Se lige et øjeblik dette billede for dig: Den sindssyge, som raver rundt i sin celle på psykiatrisk hospital, slår om sig med armene og højrøstet proklamerer, at bierne vil æde ham, at det i virkeligheden er droner fra PET, og at han vil skrive til Dronningen for at få ændret Grundloven, da den ikke favoriserer strikkeklubber, som den i høj grad burde. Er der, hvis du nu skal være helt ærlig, ikke skal sige det højt til nogen, men bare lige iagttage dig selv et øjeblik, i Virkeligheden den helt store forskel på dig og denne stakkels patient? Åh jo, i absurditeten af vrangforestillingerne måske, og måske særligt i den grad, hvormed de skader patientens evne til at leve et "normalt" liv. Men hvad med selve kvaliteten af måden at opleve verden på? Altså det her med, i mangel af nogen reel viden om, hvad Virkeligheden i Virkeligheden er, at ophøje antagelser til sandhed, og føle, tænke og reagere i overensstemmelse hermed? 

Nu er det ikke sikkert, at du kan genkende dig selv i nogen af de eksempler, jeg har angivet ovenfor - men så find selv nogle andre. Jeg er helt sikker på, at langt hovedparten af de tanker, som styrer dit liv, ikke afspejler Virkeligheden nøjagtigt og objektivt, men er antagelser/fortolkninger/hallucinationer om den! Det er jeg ikke sikker på, fordi jeg kender dig personligt, kære læser, men fordi jeg antager, at du er menneske, og menneskers sind virker grundlæggende ens. Vores sind kan ikke vide, hvordan verden er, så det er henvist til at gætte. Ofte leder gætterierne ind i frygt, binding, ufrihed og depression. Ikke bare, fordi de er dystopiske i en eller anden grad, men også, fordi vi generelt har en stor tendens til at tro på dem!  

Så...

Vi lever i en galeanstalt


- og vi er selv blandt patienterne!

Nu til de gode nyheder! For der er faktisk en helt afgørende forskel på dig/os uden for det psykiatriske hospitals mure, og dem indenfor. Hvis du er et normalt fungerende, menneskeligt individ med en bevidsthed, så er du i stand til "at teste sandhedsværdien af dine tanker, følelser og forestillinger"! Og det er præcis det, som er porten tilbage til Sandhed og dermed sundhed. 
Du er ikke et viljeløst offer for dit sinds mere eller mindre tilfældige, og meget ofte vanvittigt upræcise, forestillinger om Virkeligheden. Du kan undersøge dem! Det er superenkelt - men også supersvært, fordi det er et oprør mod sindets tilbøjelighed til diktatur over din bevidsthed. 
Når du imidlertid tager mod til dig og gør det alligevel, vil du opleve en Frihed fra den truende, triste, meningsløse, farlige eller kedelige verden, som dine hallucinationer om den præsenterer. 

Og du vil vide, at du ikke er sindssyg. Du er Her. I verden. Sammen med os andre.

1) Kilde: Bet. 1068: Principbetænkning om anvendelse af tvang i psykiatrien, kapitel 6, afgivet af det af Justitsministeriet nedsatte udvalg.
2)  Kilde: Sundhedsdatastyrelsen.

Sindssyge-check

  1. Ved enhver, negativ, stressende, ubehagelig følelse: Hvilke tanker må jeg tænke om verden/situationen for at føle sådan?
  2. Er tankerne fuldstændig objektivt sande? Eller kun måske? Eller helt sikkert ikke?
  3. Hvis tanken/tankerne ikke (helt sikkert) er sand(e), hvad er Virkeligheden så? Seriøst, sandsynligvis?
Hvis du mener, at tanken er fuldstændig objektivt sand, er du ikke sindssyg (hvad denne forestilling angår!) - men hvis tanken er sand, er det helt sikkert ikke den, der bereder dig lidelse! En sand tanke kan aldrig berede lidelse! Ikke mere om denne vilde påstand her - følg med på bloggen - eller skriv til mig, hvis du ønsker en uddybning...


Ingen kommentarer:

Send en kommentar